МАРВИТ“ ООД извършва първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър към Агенцията по вписванията – ЕТ, ООД и ЕООД.

Дългогодишният ни счетоводен опит и практика ще са Ви изключително полезни да направите правилен избор от какъв правен статут да е фирмата с която ще започнете Вашият бизнес.

„МАРВИТ“ ООД ще Ви консултира относно предмета на дейност, съдружници, управители, капитал и всички останали въпроси, които бихте имали при учредяването на новото дружество. Ще Ви съпроводим лично до нотариус при заверката на част от документите и до банкова институция за откриване на набирателна сметка и внасяне на капитала за новоучредената фирма, ако има необходимост от такъв.

„МАРВИТ“ ООД подготвя всички необходими документи за регистрация на фирма и за вписване на всякакви промени в Агенцията по вписванията: покупко-продажба на дружествени дялове, промяна на адреса на дружеството, смяна на Управител, промяна на предмета на дейност или наименованието на Вашата фирма и други.

Основни стъпки при регистрация на фирма:

   • Предварително е добре да помислите за име, седалище, предмет на дейност и капитал на дружеството. МАРВИТ“ ООД ще провери дали е свободно желаното от Вас име и ще Ви даде насока как може да се редактира, ако е заето. Адрес на регистрация на дружеството може да е личният Ви адрес или адрес на търговския обект, където ще се извършва реално дейността на дружеството. Предмета на дейност ще го оформим изцяло ние, когато ни кажете с какво точно възнамерявате да се занимавате. Относно капитала на фирмата, минималния капитал за регистрация на ООД или ЕООД е в размер на 2 лв., но реално може да е и по-голям, в зависимост от първоначалните разходи, които възнамерява да направи дружеството, докато формира собствени приходи.
   • На място в офиса на „МАРВИТ“ ООД ще Ви консултираме безплатно коя правна форма е най-подходяща за Вас от гледна точка на данъчно облагане и осигуряване.
   • Изготвяме необходимите документи за регистрация на фирмата.
   • Съпровождаме Ви до нотариус и банков клон за внасяне на капитала на дружеството в предварително уговорен ден и час.
   • Подаваме документите за регистрация на фирмата в Агенцията по вписванията, без да е необходимо Вашето присъствие. Агенцията обработва подадените документи за 4 или 5 работни дни. След този срок реално имате регистрирана фирма, с която може да започнете веднага дейност.
   • „МАРВИТ“ ООД може да Ви помогне в първоначалното завеждане на счетоводството на Вашата фирма.