МАРВИТ ООД осигурява на своите клиенти цялостно обслужване в областта на превода и легализацията на документи, като предлага:

 • качествени специализирани преводи; 
 • заверка на документи във всички български и чуждестранни институции и представителства в Република България; 
 • подготовка за легализация и заверка на документи в сектор „Легализации и заверки” в отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България; 
 • куриерско обслужване; 
 • посредничи при легализирането на преведените документи, както и на документите, които са без превод, но се нуждаят от легализация за страната, за която са предназначени;
 • приемане на поръчки от цялата страна, без необходимост да напускате Вашето населено място;
 • доставка на  готовите преводи според Вашето желание – по и-мейл или куриер;
 • приема заплащане по удобен за Вас начин – по банков път или в брой;
 • сътрудничи с фирми за преводи от страната на преференциални цени;
 • прави отстъпки за постоянни клиенти;
 • има гъвкава ценова политика;
 • изпълнява поръчките в срок;

 

*ПИСМЕН ПРЕВОД

 • Официален превод – това е превод, носещ подписа на оторизиран преводач, подписал декларация, с която носи наказателна отговорност за верността на превода, както и бланката и печата на фирма, подписала договор с МВнР за извършване на официални преводи.
 • Легализиран превод – това е официален превод, който е и със заверка от сектор „Легализации и заверки” в отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България.
 • Оторизиран преводач – това е лице с много добри езикови умения и съответно образование и/или притежаващо необходимите сертификати, което е подписало декларация пред нотариус, че е запознато с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор „Легализации и заверки” в отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България, като преводачът е вписан към списъка на една или повече фирми, подписали договор с МВнР за извършване на официални преводи.