МАРВИТ ООД извършва регистрация на фирми- ЕТ, ЕООД и ООД на цени от:

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД И ООД
Държавна такса към Агенция по Вписванията.
Хонорар за подготовка на документи и регистрация.
Нотариални такси за заверка на документи.
Банкова такса за откриване на набирателна сметка.
Изработка на автоматичен печат.
Удостоверение от Агенция по вписванията.
Цена : 220 лв.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ
Държавна такса към Агенция по Вписванията.
Хонорар за подготовка на документи и регистрация.
Изработка на автоматичен печат.
Удостоверение от Агенция по вписванията.
Цена: 120 ЛВ.