Ц Е Н И

ЗА   ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Групи езици

Вид документ

I – група

Английски, немски, френски и руски езици

I I – група

Италиански, испански, румънски, гръцки, турски, чешки, словашки, полски, украински, унгарски, холандски  и др. езици

I I I – група

Португалски, датски, арменски, арабски, персийски, норвежки езици

I V– група

Иврит, японски, китайски, фински, корейски и др. езици

I – група

Бланкови документи

 

12 лв./стр.

 

14 лв./стр.

 

16 лв./стр.

 

40 лв./стр.

I I – група

Стандартни документи

 

16 лв./стр.

 

18 лв./стр.

 

20 лв./стр.

 

45 лв./стр.

I I I – група

Специализирани документи

 

22 лв./стр.

 

25 лв./стр.

 

28 лв./стр.

 

50 лв./стр.

Забележка:
1. 
За всички езици минималният обем превод, който се заплаща е 1 страница (стандартната преводна страница съдържа 1800 символа с интервалите преведен текст)
2. Срок на поръчката:

  • Обикновена – за 3 работни дни;
  • Бърза – за 1 работен ден (добавя се 50% върху основната цена);
  • Експресна – за няколко часа (добавя се 100% върху основната цена).

*

ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ
I – категория Бланкови документи: общински, свидетелства за съдимост, паспорти, лични карти, здравни картони, имунизационни паспорти, свидетелства за правоуправление и др.
II – категория Стандартни документи: дипломи за средно и висше образование, приложения, договори, нотариални актове, пълномощни, фирмени документи- образци, медицински свидетелства, счет. баланси, нотариални актове, фактури,  актуално състояние и др.
III – категория Специализирани документи: юридически, технически, икономически, медицински епикризи, решения на ТЕЛК, трудови договори,  съдебни решения, фирмени договори, тръжни документи и др.

 

**

ГРУПИ ЕЗИЦИ
I – група Английски, немски, френски и руски езици
II – група Италиански, испански, румънски, сръбски, хърватски, македонски, гръцки, турски, чешки, словашки, полски, украински, унгарски, холандски езици
III – група Португалски, датски, арменски, арабски, персийски, норвежки езици
IV – група Иврит, японски, китайски, фински, корейски и др. езици

Марвит ООД  предлага и  устни преводи – консекутивен и симултанен след предварителна уговорка.